פורסם בדה מרקר, ספטמבר 2017: כך חתכו כמה מהגופים הגדולים בישראל כ-50% מהוצאות התקשורת והמחשוב שלהם