פורסם ב-Telecom News, ינואר 2018: מדוע בזק החמירה את מנגנון “קנסות היציאה” ללקוחותיה העסקיים?