פורסם באנשים ומחשבים, מרץ 2018: סלקום תספק שירותי תקשורת לאיסתא ביותר ממיליון שקלים