פורסם באנשים ומחשבים, מאי 2017: פרטנר השלימה פרויקט החלפת תשתיות וענן במונה טורס