About Us

אודות החברה

מובילים שינוי במערכות מידע

Wake-up מייעצת באופן אובייקטיבי ובלתי תלוי להתייעלות
כלכלית וטכנולוגית במערכות המידע הארגוניות

החברה פועלת למעלה מעשור (משנת 2011) וסייעה למאות ארגונים, מהגדולים והמוכרים במשק הישראלי, לנהל מכרזים, תהליכי מעבר וחידושי הסכמים שהובילו לחיסכון כספי מוכח, להטמיע מערכות מידע מתקדמות שהביאו לשיפור מהותי בביצועים העסקיים וליישום טכנולוגיות חדשניות ונהלי עבודה קפדניים לצורך עמידה בתקנות, ביצור נכסי המידע הארגוני והגנה על ההמשכיות העסקית מפני איומי סייבר.

Wake-up מונה 12 אנשי מערכות IT, בהובלתם של נתי לרר וגיא סומך, מייסדי החברה, צוות מידע וסייבר מנוסים, בעלי הכשרות פורמליות, תארים אקדמיים במדעי המחשב, הסמכות שונות בתחומי טכנולוגיות המידע וחשוב מכך, ניסיון מעשי מצטבר של עשרות שנים בניהול פרויקטים מורכבים במגוון רחב של טכנולוגיות.

Wake-up. מובילים שינוי במערכות מידע. 

img